Informace o nás

 

Naše MC si můžete také pronajmout nejen na narozeninové oslavy. Cena za celý den je 1000kč.

 

Poslání

Hlavním posláním Mateřského centra Pumpkin je snižovat izolovanost rodičů s malými dětmi a vytvářet pro ně inspirativní zázemí a smysluplně strávený volný čas . Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Vytváříme pocit pospolitosti a možnosti pro seberealizaci. Posilujeme vztahy v rodině. Poskytujeme různé poradenství. Rodičům po mateřské dovolené pomáháme ve snadném návratu do zaměstnání. Podporujeme a propagujeme dobrovolnictví a nezištnost.

   

Název projektu:                       Dětská skupina při MC Pumpkin v České Lípě

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001297

Doba realizace projektu:        1. březen 2016 až 30. červen 2018

 

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

 

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Česká Lípa.

 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě V České Lípě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

 

Transformací vznikne dětská skupina o kapacitě 12 míst, která se rozeběhne 1. 7. 2016.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

 

       

eu

Dětská skupina při MC Pumpkin v České Lípě

 

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.