Ceník hlídání

Pro přihlášení do dětské skupiny v MC PUMPKIN z.s. je třeba:

1. Vyplnit a odevzdat přihlášku (karta dítěte).
2. Uhradit rezervační zálohu v hodnotě 500,-Kč.
Uhrazení rezervační zálohy spolu s přihláškou je nezbytnou podmínkou pro její akceptování. Rezervační záloha Vám bude odečtena od ceny prvního školného.
Platbu je možné provést na účet č. 43 – 356 807 0267/0100, poznámka pro příjemce – jméno dítěte.
Nebo hotově přímo v MC PUMPKIN z.s.

 

Při dlouhodobé nemoci (alespoň 14dní) se ze školného v následujícím měsíci odečítá 300 Kč. Při delší nepřítomnosti cena dohodou. Nutné doložit lékařské potvrzení!

 

 

Aktuální ceník na školní rok 2024/25

 

Měsíční docházka (bez omezení hodin)                 3 000 Kč

Zkrácená docházka 10 dní v měsící      1 600 Kč

  

Nárazové hlídání (je nutné si ověřit volnou kapacitu) 100 Kč/hod.