Naše dětské skupiny Fénix, Pumpkin

15.11.2022 13:23

Od tohoto září má naše mateřské centrum již 2 dětské skupiny. Dohromady hlídámé 19 dětí - jedna skupinka, tu menší s názvem Pumpkin, navštěvuje 7 dětí a větší skupinku s názvem Fénix, navštěvuje 12 dětí. Zájem o hlídání je veliký, ale bohužel další skupina vzniknout již nemůže.

 

https://1e669f55cd.cbaul-cdnwnd.com/310a084fcc6ee0a2de6b48205b2557e3/200000079-d5db8d6526/Logo%20OPZ%20barevn%C3%A9.jpg

eu

Název projektu:                      Fénix - Pumpkin

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017438

Doba realizace projektu:      1. 7. 2022 až 31. 8. 2023

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_22_141 s názvem „Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Česká Lípa a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v České Lípě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na vybudování a provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.