Dětská skupina Pumpkin

11.01.2019 14:06

Název projektu:                       Dětská skupina Pumpkin

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008250

Doba realizace projektu:      1. 7. 2018 až 30. 6. 2020

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_73 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Česká Lípa a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v České Lípě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.