Dětská skupina Pumpkin 2020-2022

31.01.2021 22:53

https://1e669f55cd.cbaul-cdnwnd.com/310a084fcc6ee0a2de6b48205b2557e3/200000079-d5db8d6526/Logo%20OPZ%20barevn%C3%A9.jpg

 

 

Název projektu:                      Dětská skupina Pumpkin 2020-2022

Registrační číslo:                    CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016472

Doba realizace projektu:      1. 7. 2020 až 30. 6. 2022

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_19_101 s názvem „Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz mimo Prahu“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Česká Lípa a jejího okolí. 

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v České Lípě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na provoz dětské skupiny o kapacitě 12 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.